9,5
Kopers

Ondanks de coronacrisis is de vraag naar woningen onverminderd hoog, is het te koop staand aanbod historisch laag en stegen de huizenprijzen sterker dan ooit. Het overbieden op koopwoningen is toegenomen en woningen staan korter te koop. In de huursector zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning overal lang. In zowel de koop- als huursector is een groot tekort aan betaalbare woningen. Al met al loopt het woningtekort nog op tot 2024 en neemt daarna gestaag af.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Staat van de Woningmarkt 2021. In het rapport staan de belangrijkste ontwikkelingen in de woningmarkt van het afgelopen jaar.

Download hier het jaarrapport over de staat van de woningmarkt van het Ministerie van Binnenlandse zaken

Bron: www.woningmarktbeleid.nl