9,5
Kopers

Bedenktijd rond de Kerstdagen van 2023 en Nieuwjaarsdag 2024

De kerstdagen en het nieuwe jaar komen er weer aan. Dit heeft invloed op de berekening van de bedenktijd. De Juridische Dienst helpt u graag met een overzicht voor de berekening van de bedenktijd.

De beide kerstdagen (maandag 25 en dinsdag 26 december) en Nieuwjaarsdag (maandag 1 januari 2024) worden aangemerkt als algemeen erkende feestdagen. Het schema voor de bedenktijd ziet er daarom vanaf 19 december 2023 als volgt uit:

Er worden dit jaar rondom kerst en Nieuwjaarsdag geen dagen gelijkgesteld aan een algemeen erkende feestdag. Zie wetten.nl – Regeling – Besluit gelijkstelling van 28 april 2023, 19 mei 2023,10 mei 2024, 27 december 2024 en 30 mei 2025 met een algemeen erkende feestdag – BWBR0046456 (overheid.nl)

Minimaal drie dagen
De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag die deel uitmaakt van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Omdat de algemene termijnenwet van toepassing is, kan de bedenktijd langer duren dan drie dagen. Op grond van deze wet wordt een termijn:

• die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
Bedenktijd rond de Kerstdagen van 2023 en Nieuwjaarsdag 2024
• zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Algemeen erkende feestdagen in de zin van de Algemene Termijnwet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei. De dagen die worden gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdagen zijn in 2023: 7 april (Goede Vrijdag), 28 april (de dag na koningsdag) en 19 mei (de dag na Hemelvaartsdag).

Tips berekenen bedenktijd:
• Ga uit van minimaal twee ‘normale/werkdagen’ (dus geen weekenddag of feestdag).
• De bedenktijd eindigt nooit op een weekenddag of feestdag (tel door tot je twee normale/werkdagen hebt waarvan het einde van de bedenktijd gelegen is op een normale/werkdag).
• Pak er een kalender bij en kruis de feestdagen en weekenddagen door. Zo krijg je snel
overzicht.

Twee voorbeelden:
• Je stelt de koopakte op woensdag 20 december ter hand aan de koper. Er volgen twee normale dagen (donderdag 21 en vrijdag 22 december). De derde dag valt op een weekenddag, de maandag en dinsdag zijn feestdagen. De bedenktijd eindigt op de eerste normale dag ná 22 december en dat is woensdag 27 december.

• Je stelt de koopakte op vrijdag 22 december ter hand aan de koper. De vier dagen die volgen betreffen weekenddagen en beide kerstdagen. Tel deze dagen samen als één dag, en vul aan met twee normale dagen (woensdag 27 en donderdag 28 december). De bedenktijd eindigt daarmee op een ‘normale’ donderdag 28 december 2023.

Mocht je vragen hebben over het bedenktijdschema dan kun je contact opnemen met de Juridische Dienst via telefoonnummer 030 608 51 81 of e-mail: jd@nvm.nl.

Bron: NVM