9,5
Kopers

Verwerking persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens

Minke Makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we je op transparante wijze informeren over hoe binnen Minke Makelaardij wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Minke Makelaardij in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de privacyverklaring staat exact beschreven op welke manier de ons toevertrouwde data worden verwerkt en bewaard.

 

Privacyverklaring downloaden

Je kunt dit document hier downloaden.