9,5
Kopers

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Vanaf 2021 kunnen woningkopers die meerderjarig zijn en jonger dan 35 jaar gebruikmaken van de
startersvrijstelling overdrachtsbelasting. Dat scheelt hen 2% van de aankoopprijs. De
startersvrijstelling is eenmalig en geldt alleen voor kopers die zelf voor langere tijd in de woning gaan
wonen. Vanaf 1 april 2021 geldt een woningwaardegrens van € 400.000. Voor kopers van 35 jaar en
ouder en voor woningen boven de woningwaardegrens geldt een tarief van 2%. Ook dan geldt dat de
koper zelf voor langere tijd in de woning moet gaan wonen. Als de woning niet door de koper zelf
bewoond gaat worden, betaalt de koper, vaak een belegger, 8% overdrachtsbelasting. Met deze
maatregel wil het kabinet de positie van starters op de woningmarkt verbeteren en zelfbewoning
door de koper bevorderen. In dit document worden de nieuwe regels toegelicht aan de hand van
verschillende praktijkvragen en antwoorden.